Wiosenna Sesja Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin

Zapraszamy na wiosenną sesję dekanalnych duszpasterzy rodzin oraz księży głoszących w dekanacie katechezy przedślubne. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2023 r. (sobota) w parafii pw. św. Doroty w Markowej.

Program:

9.00 – Modlitwa na rozpoczęcie – dom parafialny w Markowej.

Towarzyszenie duszpasterskie rodzinom – ks. dr Grzegorz Czerwonka

10.00Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp Adama Szala– kościół parafialny w Markowej

11.00 – Poczęstunek

Udział w sympozjum biblijnym „Zamieszkać w Słowie”

„Będziecie moimi świadkami” (Dz. 1,8) W oczekiwaniu na beatyfikację rodziny Ulmów

11.45 – Sesja wykładowa:

Wprowadzenie – ks. dr hab. Stanisław Haręzga

Założycielski charakter apostolskiego świadectwa w dziele św. Łukasza – ks. dr Witold Burda

Nienawiść świata do Jezusa źródłem prześladowania Jego uczniów w Ewangeliii św. Jana – ks. dr Marek Dzik

Męczeństwo chrześcijan w Apokalipsie św. Jana – ks. dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UPJPII w Krakowie

13.45Przerwa

14.00 – Program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły podstawowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

14.30 – Podsumowanie i zakończenie sympozjum – ks. dr hab. Stanisław Haręzga

Możliwość zwiedzania Muzeum Polaków Ratujących Żydów