PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN

Data: 22 września 2022

Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin do Królowej Rodzin w Jarosławskiej Kolegiacie, która odbędzie się 8 października 2022 r.

Rozpoczęcie o godz. 10:30.

W programie procesja różańcowa ze złożeniem kwiatu jako symbolu wdzięczności małżonków, uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Stanisława Jamrozka połączona z obrzędem odnowienia przysięgi małżeńskiej. Na zakończenie wspólny posiłek dla wszystkich uczestników uroczystości.