6. Archidiecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin

Dziewiątego października, w Roku Świętego Józefa Roku Rodziny „Amoris Laetitia”,  przedstawiciele rodzin spotkali się w Jarosławskiej Kolegiacie na Archidiecezjalnej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin.

To już po raz szósty rodziny z Archidiecezji Przemyskiej zgromadziły się w drugą sobotę października przed jaśniejącym łaskami wizerunkiem Maryi, aby dziękować za wielki dar sakramentu małżeństwa oraz zawierzać się Matce Chrystusa.

Podczas pięknego nabożeństwa różańcowego, małżonkowie złożyli przed ołtarzem róże, jako symbol swojej miłości i całego swojego życia.

Szczytem spotkania modlitewnego była Eucharystia, której przewodniczył ks. kan. Stanisław Woźniak, dziekan dekanatu Jarosław I. Homilię wygłosił ks. dr Marek Machała, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Po homilii małżonkowie uroczyście odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie odpowiadając na pytania:

Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie?

Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej?

Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca życia?

Po Mszy Świętej uczestnicy spożyli posiłek, po którym mogli uczestniczyć w spotkaniu z doktorem Maciejem Barczentewiczem, jednym z polskich pionierów naprotechnologii, czyli nowoczesnej metody leczenia niepłodności małżeńskiej zgodnej z nauczaniem moralnym Kościoła. Lekarz ten, prowadzący przychodnię specjalistyczną „Macierzyństwo i Życie” w Lublinie, jest m.in. członkiem zespołu ekspertów Komisji Episkopatu Polski do spraw bioetyki oraz założycielem i prezesem Fundacji Instytutu Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II.

W pielgrzymce oprócz małżonków i rodziców z dziećmi uczestniczyli także diakoni i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, którzy w ramach zajęć z teologii małżeństwa i rodziny zgodnie z poleceniem papieża Franciszka „powinni mieć dostęp do szerszej interdyscyplinarnej formacji, dotyczącej narzeczeństwa i małżeństwa, a nie tylko doktryny” (Amoris laetitia nr 203).

Papież Franciszek, inaugurując Rok Rodziny podkreślił, że w obliczu trudności i zagrożeń, których doświadczają dziś rodziny, Kościół przypomina chrześcijańskim małżonkom wartość małżeństwa, będącego Bożym zamysłem, owocem łaski i powołaniem, które trzeba przeżywać w całej pełni, z wiernością i bezinteresownie. Wskazał również, że istotą duszpasterstwa rodzin są z jednej strony jasne głoszenie Ewangelii, a z drugiej czułość w towarzyszeniu.  Franciszek przypominał, że rodzina, która żyje na wzór Bożej miłości sama staje się żywym Słowem Bożym głoszonym światu. W rodzinnych relacjach dzieci uczą się na co dzień miłości i przyjmują wiarę.

„Wspierajmy zatem rodzinę! Chrońmy ją przed tym, co narusza jej piękno! Jest to tajemnica miłości, podchodźmy do niej ze zdumieniem, dyskrecją i czułością. Starajmy się zachować te cenne i delikatne więzi, które łączą dzieci, rodziców i dziadków. Potrzebujemy tych więzi, by przeżyć, by żyć dobrze i uczynić ludzkość bardziej braterską” – apelował Ojciec Święty. Nasza pielgrzymka jest jedną z prób odpowiedzi na apel naszego Papieża.