Róża dla Królowej Rodzin

„Róża dla Królowej Rodzin”

Pod tym hasłem, w drugą sobotę miesiąca różańcowego, od kilku lat rodziny gromadzą się przed koronowanym wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej, Królowej Rodzin w Jarosławskiej Kolegiacie. Najbliższa IV Archidiecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin odbędzie się w sobotę, 13 października 2018 r. Podczas uroczystej Eucharystii obecni małżonkowie, odnawiając przyrzeczenia małżeńskie, odpowiedzą na pytania ks. Arcybiskupa: Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca życia?

Po Mszy Świętej, dla odnawiających małżeńskie przymierze i dla wszystkich zgromadzonych krewnych, przyjaciół i duszpasterzy, zagra zespół muzyczny o nazwie „Moja Rodzina”. Jak wskazuje nazwa, muzyczną grupę tworzą rodzice ze swoimi dorosłymi już dziećmi i ich współmałżonkami. Na swojej stronie internetowej muzycy odwołują się do słów św. Jana Pawła II, który stwierdził, że rodzina jest na służbie miłości, a miłość jest na służbie rodziny. O tym właśnie pragną świadczyć, koncertując w różnych zakątkach Polski i poza jej granicami.

Po koncercie odbędzie się nabożeństwo różańcowe. Obecni małżonkowie, na znak wdzięczności za dar sakramentu małżeństwa, za wszystkie wspólnie przeżyte dni i lata utkane nićmi radosnych i smutnych, łatwych i trudnych wydarzeń, będą mogli w procesji zanieść przed obraz Maryi Królowej Rodzin kwiat róży. Kwiaty będą przygotowane przed wejściem do świątyni. Można przywieźć je również z domu. Różyczka symbolizująca miłość i wdzięczność wobec Matki Bożej oraz żony, męża, dzieci, rodziców i innych kochanych ludzi. Dołączamy do niej duchowe kwiaty naszych modlitw, ofiar, trudów i cierpienia. Na znak tego, do kwiatu można dołączyć liścik z modlitwą: „Królowo Rodzin, dziękujemy…, Królowo Rodzin, przepraszamy…, Królowo Rodzin, prosimy… i kochamy Ciebie…”

Dla budowania więzi rodzinnych niezwykle ważna jest wspólnota stołu. Spożywając posiłki dzielimy się nie tylko jedzeniem, ale również naszym czasem i miłością wyrażoną w obecności. Po sporej dawce modlitwy, organizatorzy zapraszają wszystkich przed kościół na wspólny posiłek. Mamy nadzieję, że pomoże on nabrać sił, aby z uwagą wysłuchać konferencji ks. prał. Mariana Rajchla pt. „Rodzina oczami egzorcysty”. Konferencja odbędzie się w sali parafialnej. Chętni będą mieli okazję nabyć autorską książkę i poprosić o autograf. Jednocześnie dla zainteresowanych będzie możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem i pedagogiem.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.30. Zapraszamy wszystkich małżonków z całymi rodzinami. Dla dzieci przygotowane są ciekawe zajęcia, gry i zabawy w świetlicy przy parafii. Mogą na czas nabożeństwa i prelekcji pozostać pod czujną i troskliwą opieką wolontariuszy. Szczególnie zapraszamy złotych i srebrnych jubilatów, oraz małżonków świętujących inne ważne rocznice rodzinne. Pielgrzymka jest także okazją do odnowienia i umocnienia miłości tych par, które przeżywają na swojej drodze życiowej różne trudności, cierpienia, choroby, konflikty czy kryzysy.

Wysławiamy Ciebie, Boże, Stwórco wszechrzeczy. Ty na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby stanowili wspólnotę życia i miłości. Dzięki Ci składamy za to, że raczyłeś błogosławić rodzinnej wspólnocie, którą założyli Twoi słudzy, aby była obrazem jedności Chrystusa i Kościoła. Wejrzyj na nich dzisiaj łaskawie i skoro podtrzymywałeś ich wspólnotę w radościach i trudach życia, nadal umacniaj ich małżeńskie przymierze, pomnażaj ich miłość, utrwalaj między nimi więź pokoju, aby razem z gronem dzieci i wnuków, które ich otaczają cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PROGRAM

IV Archidiecezjalna Pielgrzymka do Matki Bożej Królowej Rodzin
Jarosław, Kolegiata pw. Bożego Ciała
sobota, 13 października 2018 r.

  • 9.30 – Zawiązanie wspólnoty
  • 10.00 – Uroczysta EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Adama Szala, połączona z obrzędem odnowienia przysięgi małżeńskiej
  • 11.15 – Koncert ewangelizacyjny zespołu „Moja Rodzina”
  • 12.30 – „Róża dla Królowej Rodzin”  – nabożeństwo różańcowe ze złożeniem kwiatu jako symbolu wdzięczności małżonków-jubilatów
  • 13.30 – Wspólny posiłek dla wszystkich uczestników uroczystości
  • 14.00 – „Rodzina oczami egzorcysty” – spotkanie z ks. prał. Marianem Rajchlem

Dodatkowe informacje:

Serdecznie zapraszamy!

ks. Marek Machała
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Kurii Metropolitalnej w Przemyślu