3 czerwca dołącz do archidiecezjalnego marszu dla Życia i Rodziny!

W 2018 r. hasło przewodnie Marszów brzmi „Polska rodziną silna!”. Podkreśla ono zasadniczą rolę rodzin w budowaniu przyszłości Ojczyzny. Aby to zadanie mogło być przez rodziny realizowane, potrzeba zrozumienia i pomocy ze strony władz publicznych, instytucji kultury, edukacji, mediów i Kościoła. Tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny są płaszczyzną budowania narodowej solidarności wokół tych zadań do realizacji których zachęcał nas Jan Paweł II.


VIII Przemyski Marsz dla Życia i Rodziny
pod hasłem „Polska rodziną silna”
odbędzie się 3 czerwca 2018 r.

W programie:
 • 11.30 – Msza Święta w Archikatedrze Przemyskiej pod przew. abpa Adama Szala
 • 12.45 – rozpoczęcie Marszu (Plac Katedralny)
 • FINAŁ: koncert Arki Noego i piknik rodzinny na Przemyskim Rynku oraz rozstrzygnięcie konkursu „Polska rodziną silna”

Kontekst wydarzenia

Rok 2018 jest rokiem niezwykle ważnych rocznic i wydarzeń – setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 40. rocznicy wyboru św. Jana Pawła II, Referendum konstytucyjnego oraz wyborów samorządowych.

W związku z tym w przestrzeni publicznej toczy się debata nad tożsamością narodową i wartościami których zachowanie pozwoliło odzyskać Polsce niepodległość. Refleksja ta powinna służyć do wyciągnięcia wniosków i jasnego określenia fundamentów na których będziemy jako Polacy budować przyszłość Ojczyzny.

Dziedzictwo wiary, tradycji i kultury było przekazywane i rozwijane w czasach zaborów przez kolejne pokolenia naszych przodków, pomimo braku państwowości i narodowej podmiotowości. Przetrwanie narodu, a następnie odzyskanie niepodległości było możliwe przede wszystkim dzięki przechowaniu polskości w domach, w polskich rodzinach.

Największym autorytetem, który już po czasach hitlerowskiego a następnie sowieckiego uciemiężenia przypominał nam skąd pochodzimy i kim jesteśmy był św. Jan Paweł II. To on uczył nas korzystać z wolności i apelował o budowanie przyszłości na solidnych fundamentach tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa. W sposób szczególny przypominał o podstawowej wartości każdego ludzkiego życia oraz silnej, kochającej się rodziny.

Cele marszu

Biorąc to wszystko pod uwagę wychodzimy na ulice polskich miast aby:

 • wyrazić wdzięczność Bogu za wolność i niepodległość, za każde ludzkie życie i każdą rodzinę.
 • dziękować naszym przodkom za przechowanie dziedzictwa wiary i wszystkiego co stanowi o naszej tożsamości.
 • wobec władz publicznych wyrazić oczekiwanie budowania przyszłości Polski na wartościach przechowywanych i chronionych przez poprzednie pokolenia Polaków – wiary, szacunku dla życia ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju, małżeństwa kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa oraz wychowania.
 • wezwać władze publiczne do uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości poprzez zagwarantowanie każdemu Polakowi, również nienarodzonemu jego podstawowego prawa, czyli prawa do życia, a także wypowiedzenia przez Polskę tzw. Konwencji Stambulskiej, uderzającej w rodzinę.

Atrakcje i akcje dodatkowe

Marsze dla Życia i Rodziny to doskonała przestrzeń do wyjątkowego spędzenia czasu z rodziną. Większość z nich kończy się rodzinnymi piknikami ze szczególnymi atrakcjami dla najmłodszych. Marszom towarzyszą też akcje wsparcia dla dzieł służących ochronie życia i rodziny.

W Przemyślu główną atrakcją będzie koncert wspaniałego i znanego zespołu Arka Noego. Poza tym dmuchane zjeżdżalnie dla najmłodszych, piknikowe kulinaria, oraz wręczenie nagród dla laureatów konkursu szkolnego na temat „POLSKA RODZINĄ SILNA”.

Liczby 

Marsze w 2018 r. odbędą się w 150 miejscowościach. Wg danych szacunkowych co roku w bierze w nich udział ok. 200 – 300 tys. ludzi. Lista miast w których odbywają się Marsze, a także informacje dodatkowe znajdują się na stronie www.marsz.org oraz na stronie przemyska.pl

Regulamin

Postanowienia regulaminu dotyczą VIII Przemyskiego Marszu dla Życia i Rodziny. Marsz rozpocznie się 3 czerwca 2018 r., o godz. 11.30 w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zgromadzenia.

 1. Nad porządkiem czuwa Służba Porządkowa Marszu dla Życia i Rodziny. Każdy uczestnik ma obowiązek dostosować się do poleceń wydawanych przez osoby pełniące służbę porządkową.
 2. Uczestnikami Marszu są osoby prywatne, a także przedstawiciele organizacji społecznych.
 3. Wszystkie transparenty, flagi i emblematy niesione przez uczestników Marszu wymagają akceptacji przez organizatorów.
 4. W trakcie Marszu zabrania się agitacji partyjnej, w tym poprzez okazywanie nazw i logotypów partii politycznych na transparentach, flagach, odzieży oraz innych przedmiotach.
 5. Zakazane jest posiadanie oraz używanie wyrobów pirotechnicznych oraz innych narzędzi zagrażających zdrowiu i życiu uczestników wydarzenia, jak również wszelakiego sprzętu nagłaśniającego poza oficjalnym zapewnionym przez organizatorów.
 6. Osoby w jakikolwiek sposób zakłócające przebieg uroczystości oraz nie dostosowujące się do zaleceń organizatorów, będą wypraszane z Marszu.
 7. Wznoszenie haseł przeciwnych wartościom promowanym przez Marsz, politycznych oraz antyrządowych, będzie traktowane jako naruszenie charakteru i powagi manifestacji.
 8. Uroczystość o nazwie VIII Przemyski Marsz dla Życia i Rodziny zostaje zakończona z chwilą zakończenia koncertu zespołu muzyki chrześcijańskiej Arka Noego.
 9. Uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny wyrażają zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na fotografiach i nagraniach wideo realizowanych na zlecenie organizatora, a także na nieodpłatne wykorzystanie tych materiałów przez Organizatorów oraz ogólnopolskiego koordynatora marszów dla życia – Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny – w celach zgodnych z obowiązującym prawem.

Organizatorzy Zgromadzenia zobowiązują wszystkich uczestników do przestrzeganie regulaminu! Osoby nieprzestrzegające regulaminu będą wypraszane z Marszu.

Organizatorzy: Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

DO POBRANIA: