Studium Życia Rodzinnego

Zapraszamy serdecznie do podjęcia formacji w dwuletnim policealnym Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej. Jest to szkoła z wyjątkową atmosferą. Podejmują ją zazwyczaj ludzie, którzy pragną pogłębić swoją osobistą wiedzę na temat życia w rodzinie według nauki Kościoła po to, abyubogacać siebie i swoich najbliższych. Wielu absolwentów naszej szkoły pragnie później dzielić się swoim doświadczeniem także z innymi, podejmując posługę w katolickich poradniach rodzinnych, w szkole w ramach wychowania do życia w rodzinie, albo w różnorakich wspólnotach żywego Kościoła.

Oto fragmenty wypowiedzi słuchaczy Studium:

„Spotkania w ramach Studium pozwoliły mi uświadomić sobie wiele istotnych rzeczy dotyczących wychowania, życia w rodzinie, a także pomogły mi jeszcze bardziej umocnić wiarę. Stanowiły dla mnie pewnego rodzaju „przystanek” w codziennym zabieganiu, aby dokonać refleksji nad swoim życiem, postępowaniem i ukazały co ulepszyć. Szkoda, że się kończą, bo poznałam tutaj wielu wspaniałych ludzi.”

„Wiedzę, którą miałam przychodząc do Studium, bardzo pogłębiłam. Wprowadzam ją teraz w moje małżeńskie i rodzinne życie, bo wiem, że to jest dobre.”

„Studium Życia Rodzinnego rzuca niezwykłe światło na nasze zwyczajne życie, które można przeżyć pięknie, jeśli w jego centrum postawimy Chrystusa i pozwolimy Mu chwycić nas mocno za ręce i poprowadzić drogą miłości czyniącej dar z siebie dla innych. Polecam to Studium każdemu!”

1. STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
JEST OTWARTE DLA KAŻDEGO, KTO:

 • zdobył dyplom szkoły średniej i ma wykształcenie maturalne,
 • posiada gotowość służby rodzinie w Kościele i społeczeństwie,
 • jest otwarty na nowe wyzwanie życiowe,
 • zatem mogą to być:
  – zarówno małżonkowie, jak i młodzież
  – a także osoby samotne.

2. ABY ZOSTAĆ PRZYJĘTYM, NALEŻY:

 • w biurze Studium – do 15 września – złożyć dokumenty:
  – podanie,
  – życiorys,
  – opinię ks. proboszcza,
  – 3 fotografie,
  – kopie świadectwa maturalnego i katechizacji
 • w/w dokumenty należy przesłać pocztą
 • nastawić się na comiesięczny dwudniowy pobyt na sesji zajęć.

ADRES DO KORESPONDENCJI:Studium Życia Rodzinnegoul. Klasztorna 137-700 Przemyśl3. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW MOżNA UZYSKAć:

 • tel. (0-16) 677 90 00;    lub: (0-600) 780 733
 • e-mail:rodzina@przemyska.pl

CO MI TO DA?

1. PROGRAM DWULETNIEGO STUDIUM OBEJMUJE WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU:
teologii małżeństwa i rodziny,
teologii biblijnej,
zagadnień etyki i moralności,
duchowości małżeńskiej i rodzinnej,prawa małżeńskiego i rodzinnego,psychologii małżeństwa,
pedagogiki rodziny,
medycyny i psychologii prenatalnej,
zasad komunikacji międzyosobowej,
poradnictwa i duszpasterstwa rodzin2.  FORMACJĘ APOSTOLSKĄ

3.  DOŚWIADCZENIE SZKOŁY ŻYCIA I WSPÓLNOTY ŻYCZLIWYCH OSÓB

4.  POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI I GODNOŚCI KAŻDEGO CZŁOWIEKA

JAKI JEST JEGO POZIOM?

 • Najlepiej o to zapytać samych absolwentów; dotychczas każdy z nich wyrażał radość
  i satysfakcję z powodu ukończenia naszej szkoły.
 • Poziom wiedzy i ćwiczeń zapewnia kadra nauczycielska, starannie dobierana pod względem kompetencji osobowości. Stanowią ją profesorowie i absolwenci Wyższego Seminarium Duchownego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i innych szanowanych środowisk naukowych.
 • Poza wykładami i ćwiczeniami zapewnia się także możliwości pogłębienia wiary
  i doświadczenie wspaniałej wspólnoty.
 • Niecodzienny sposób sprawdzania wiedzy pozwala szybciej i łatwiej ją zasymilować
  i wykorzystać.

PO UKOŃCZENIU STUDIUM…

 • ci, którzy posiadają wykształcenie pedagogiczne, mają podstawę ubiegania się o kolejny stopień specjalizacji;
 • małżonkowie mogą z entuzjazmem i nadzieją zacząć wszystko od nowa lub śmielej wędrować dalej;
 • chętni do współpracy z duszpasterstwem rodzin są zaproszeni do pracy w poradniach rodzinnych;
 • wychowawcy i nauczyciele lepiej spełniają swoją misję w rodzinie i w szkole;
 • niektórzy zapragną kontynuować zdobywanie wiedzy i szukanie mądrości.