Przygotuj się
do drogi…

Witamy na stronie

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin!

Małżeństwo i rodzina są jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości. Misją Wydziału jest obrona życia i wspieranie wszystkich rodzin, także tych dysfunkcyjnych czy opartych na związkach niesakramentalnych.

Działania duszpasterstwa rodzin obejmują przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie, poradnictwo rodzinne (wraz z kształceniem specjalistów w tym zakresie), rekolekcje i dni skupienia dla małżonków i rodzin. Duszpasterstwo angażuje się także w organizację i wspieranie inicjatyw mających na celu obronę życia oraz współpracuje z instytucjami, zarówno kościelnymi, jak i świeckimi, dla których kwestie związane z rodziną i obroną życia są priorytetami.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej po wybuchu wojny w Ukrainie objął swoją troską także rodziny ukraińskie (głównie kobiety i dzieci) szukające schronienia w Polsce. W ciągu dziesięciu miesięcy udzielono kompleksowej pomocy ponad 1500 Ukraińcom przybywającym na granicę w Medyce i na dworzec kolejowy w Przemyślu.

Od 1.01.2023 r. działalność związaną z pomocą uchodźcom z Ukrainy przejęła Fundacja Duszpasterskiej Troski o Rodzinę. Zapraszamy na stronę Fundacji: pfcf.pl


AKTUALNOŚCI

 • PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN

  Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin do Królowej Rodzin w Jarosławskiej Kolegiacie, która odbędzie się 8 października 2022 r. Rozpoczęcie o godz. 10:30. W programie procesja różańcowa ze złożeniem kwiatu jako symbolu wdzięczności … >>>


 • Wizyta w parafii św. Daniela w Clarkston

  W sobotę i niedzielę 20-21 sierpnia ks. Marek Machała gościł w parafii św. Daniela w Clarkston. Dzielił się świadectwem i łaską posługi wśród ludzi bardzo potrzebujących pomocy. W misji dyrektora Wydziału Duszpasterstwa … >>>


WYDARZENIA

 • Spotkanie z North Oakland Disaster Recovery Team.

  W piątek, 19 sierpnia 2022 r. ks. Marek Machała, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej oraz Archidiecezjalny Duszpasterz Migrantów spotkał się w Detroit z grupą North Oakland Disaster Recovery Team. … >>>


 • XXXVIII PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

  24-25 WRZEŚNIA 2022 ZAPRASZAMY! „Rodzina wspólnotą pokoju” Benedykt XVI 24 września 15.30 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kaplicy Matki Bożej /bp Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Rady … >>>


Przygotowanie do małżeństwa

Przygotowanie do małżeństwa rozpoczyna się już w okresie wczesnego dzieciństwa. Rodzina jest najważniejszym środowiskiem dla kształtowania się charakteru, dojrzałej woli i uczuciowości oraz nabywania cnót społecznych. Rodzice są pierwszymi katechetami i nauczycielami wiary i życia, dlatego poprzez własny przykład wdrażają swoje dzieci do postawy szacunku i miłości…

Sakrament Małżeństwa

Obrzęd zawarcia małżeństwa jest ściśle określony, ale pozwala w pewnej mierze na indywidualne zaangażowanie. Jednak każda para powinna uzgodnić z kapłanem celebrującym ślub:

 • dobór przynajmniej jednego z dwuch czytań biblijnych; wybór formuły błogosławieństwa i modlitwy,
 • recytację Credo, nawet wówczas gdy nie domaga się tego liturgia danego dnia,
 • propozycje kilku intencji modlitwy powszechnej, zwłaszcza za swoich rodziców