Poradnie Specjalistyczne

Katolickie Poradnie Specjalistyczne „Nazaret” służą pomocą w sytuacjach zwyczajnych i kryzysowych napotykanych w życiu małżeńskim i rodzinnym. Świeccy doradcy rodzinni pomagają przede wszystkim wiedzą z zakresu odpowiedzialnego rodzicielstwa. Psychologowie udzielają wsparcia w sprawach trudności osobistych i konfliktów małżeńsko-rodzinnych. Pedagodzy wspierają rodziców poradami z zakresu funkcji wychowawczej rodziny. Prawnicy pomagają udzielając porad prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzninnego. Kapłani wspierają w sferze moralno-duchowej poprzez poradę i modlitwę.

JAROSŁAW

PRZEMYŚL

SANOK