Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO GIMNAZJUM SALEZJAŃSKIEGO

Wychowanie jest sprawą serca”

św. Jan Bosko

 

Drodzy absolwenci szkół podstawowych zapraszamy Was do kontynuowania nauki w Gimnazjum Salezjańskim w Przemyślu!

 

Zgodnie z charakterem szkoły katolickiej kształcimy młodzież w ramach obowiązującego programu w zakresie przedmiotów i otaczamy opieką, stosując system wychowawczy św. Jana Bosko. Zaszczepiamy w młodych duszach wartości katolickie i patriotyczne.

Pierwszy rok funkcjonowania gimnazjum zbudował jego specyfikę. Wyjątkowy charakter szkoły – zarówno w obszarze kształcenia, jak i wychowania – utrzymuje się do dziś. Młodzież w toku nauczania nabywa umiejętności i wiadomości dzięki specjalnie dobranej, wysoko kwalifikowanej kadrze pedagogów. Potwierdzeniem wysokiego poziomu edukacji są wyniki egzaminu gimnazjalnego pierwszych i kolejnych absolwentów naszego gimnazjum. Plasują naszą szkołę w ścisłej czołówce w rejonie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – województw : podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego. Szkoła uzyskuje bardzo wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla gimnazjów oraz innych olimpiadach. Gimnazjum Salezjańskie otrzymało również TYTUŁ „SZKOŁY PRZYJAZNEJ UTALENTOWANYM UCZNIOM” nadany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Dla nauczycieli i dyrekcji te wyniki są ogromną radością i potwierdzeniem słuszności decyzji powołania gimnazjum oraz obranych metod i form kształcenia, i wychowania.

Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności na licznych zajęciach pozalekcyjnych.

Wychowywać można i trzeba również poprzez śmiech, zabawę i aktywny wypoczynek.  Bardzo udanym pomysłem realizowanym od kilku lat jest szkolny rajd „Gucia”, w którym uczestniczą uczniowie i ich nauczyciele. Ci, którzy lubią wędrować i poznawać piękno Pogórza Przemysko – Dynowskiego oraz Bieszczadów mogą brać udział w szkolnych rajdach oraz zimowych i letnich obozach integracyjnych.

Przyjdź do nas!   Gimnazjum Salezjańskie – to szkoła, którą dobrze wybrałeś!

Kontakt:

Zapisy do klas pierwszych prowadzone są w sekretariacie szkoły

Przemyśl, ul. św. Jana Nepomucena 3

Tel. 16 670-32-65

www.zssalez.pl

 

 

sympozjum

PROFILAKTYKA ZDROWIA PROKREACYJNEGO