Jan Paweł II Wielki Obrońca Życia i Rodziny

„Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek. Więc życzę, ażebyście byli mocni dzięki zdrowym rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I życzę, ażeby człowiek mógł się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź małżonków – rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w stanie zastąpić. I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka.”

AUDYCJE I NAGRANIA

Aby rodzina polska była wierna świętemu prawu życia

Fragment homilii z Nowego Targu (8 VI 1979)

Rodzina podstawową komórką społeczną

Fragment homilii z Nowego Targu (8 VI 1979)

O zagrożeniach rodziny

Fragment homilii wygłoszonej 3 czerwca 1991 r. na lotnisku w Masłowie koło Kielc

Cmentarz nienarodzonych

Fragment homilii wygłoszonej 4 czerwca 1991 r. w Radomiu

Obrona życia posłannictwem młodzieży

Fragment homilii wygłoszonej 15 sierpnia 1991 r. na Jasnej Górze podczas Światowych Dni Młodzieży

Św. Józef rzecznikiem obrony życia

Fragment homilii wygłoszonej 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu

Do ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata

Fragment homilii wygłoszonej 14 czerwca 1999 r. w Łowiczu