Pielgrzymka do Matki Bożej Królowej Rodzin

8 października serdecznie zapraszamy wszystkich małżonków do uroczystego dziękczynienia za dar sakramentu małżeństwa podczas Archidiecezjalnej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Jarosławskiej Kolegiacie.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
10.00 Zawiązanie wspólnoty.
10.15 „Róża dla Królowej Rodzin” – nabożeństwo różańcowe ze złożeniem kwiatu jako symbolu wdzięczności małżonków.*
11.00 Wykład Bogusława i Agnieszki Zarembów „Seksualność małżeńska w budowaniu więzi. Szanse i zagrożenia”.
12.00 Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. Arcybiskupa Adama Szala Metropolity Przemyskiego.
13.30 Agapa – posiłek w atmosferze chrześcijańskiej radości i miłości.
Koncert zespołu „Apostolos”.
* Do kwiatu można dołączyć karteczkę z modlitwą dziękczynienia, przeproszenia i prośby lub z duchowym darem w postaci czynu miłosierdzia.
** Informacje o prelegentach znajdziesz tutaj http://www.odnowarodzin.org.pl/o-nas
Komentarze są obecnie zamknięte, ale możesz użyć trackback ze swojej własnej strony.