Pielgrzymka do Ziemi Świętej 10-20 lipca

Zapraszamy do wspólnego nawiedzenia miejsc ziemskiego życia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jego Najświętszej Matki, apostołów i wielu innych wspaniałych postaci. Nasze pielgrzymowanie jest nie tylko okazją do umocnienia własnej wiary, ale także ważnym czynem miłosierdzia wobec braci i sióstr chrześcijan, żyjących na codzień w tym pięknym, ale trudnym zakątku świata. Zgłoszenia przyjmuje ks. Marek Machała – tel. 602 385 838.

Szczegółowy program pielgrzymki

Komentarze są obecnie zamknięte, ale możesz użyć trackback ze swojej własnej strony.