Rekolekcje Doradców Życia Rodzinnego

Doroczne Rekolekcje dla Świeckich Doradców Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej odbędą się w dniach 15-17 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu (ul. Benedyktyńska 5). Zajęcia warsztatowe z aktywizujących metod prowadzenia zajęć na katechezach dla narzeczonych, spotkaniach tematycznych dla małżeństw, lekcjach z Wychowania do Życia w Rodzinie przeprowadzą Agnieszka i Bogusław Zarembowie. Są oni założycielami Ośrodka Profilaktyki i Odnowy Rodziny oraz Fundacji Profilaktyki i Odnowy Rodziny. Bogusław jest teologiem i pedagogiem, Agnieszka pedagogiem i socjologiem. W latach 1991-1996 założyli i prowadzili, w porozumieniu ze Zgromadzeniem Księży Marianów, Poradnię Odnowy Rodziny na terenie Sanktuarium w Licheniu k/Konina. Przez ten okres przeprowadzili ponad 3 tysiące rozmów. To doświadczenie zaowocowało stworzeniem przez nich programu kursów przedmałżeńskich. Program został wydany przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej “GAUDIUM” w pozycji książkowej „Szkoła miłości – czyli jak po ślubie nie być samotnym”. W Roku Rodziny (1994) założyli Ośrodek Profilaktyki i Odnowy Rodziny, który działał przy kościele rektoralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie i współpracowali z Duszpasterstwem Akademickim UMCS. Współpracowali także z Duszpasterstwem Akademickim KUL, z Instytutem Nauk o Rodzinie KUL. Przeprowadzili liczne rekolekcje dla małżeństw i rodzin, a także dla związków niesakramentalnych. Od ponad 5 lat prowadzą weekendową katechizację przedmałżeńską dla narzeczonych w ośrodku KSM „Nadzieja” w Dubiecku-Wybrzeże.

PROGRAM REKOLEKCJI

Piątek, 15 kwietnia

18.00 – kolacja

19.00 – spotkanie wprowadzające

19.45 – przygotowanie liturgii

20.00 – Eucharystia

21.00 – Apel Jasnogórski

adoracja Najświętszego Sakramentu

Sobota, 16 kwietnia

07.30 – modlitwa poranna

08.00 – śniadanie

9.00 – 12.30 WARSZTATY

1. Co znaczy być dojrzałym do miłości, małżeństwa i rodziny. Problemy osobowościowe jedną z głównych przyczyn niepowodzenia małżeństwa.

2. Jak prawidłowo budować więź małżeńską? Czystość małżeńska sposobem umacniania miłości oblubieńczej. Antykoncepcja jako zaprzeczenie miłości.

13.00 – obiad

14.30 – 16.00 WARSZTATY

3. Prawidłowy dialog w małżeństwie i rodzinie  jako warunek dobrych relacji małżeńskich, szczęścia rodzinnego oraz dobrego wychowania dzieci. Ćwiczenie komunikacji interpersonalnej. Sposoby unikania i rozwiązywania konfliktów małżeńskich.

16.30 – przygotowanie liturgii

16.45 – Eucharystia

18.00 – kolacja

18.30 – 20.30 Walne Zebranie Sprawozdawcze SMiO

Sprawy bieżące Duszpasterstwa Rodzin – ogłoszenia

21.00 – różaniec i Apel Jasnogórski

Niedziela, 17 kwietnia

0.7.00 – modlitwy poranne

07.30 – śniadanie

08.30 – 10.00 WARSZTATY

Katolicka etyka seksualna. Akt małżeński sposobem okazywania i umacniania miłości małżeńskiej. Problematyka seksualna w małżeństwie.

10.45 – przygotowanie liturgii

11.00 – Eucharystia

12.00 – obiad

Zarówno komentarze i pingi są obecnie zamknięte.