Konferencja na temat niepłodności

Polecamy III sympozjum z cyklu „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”

pt. Wokół obniżonej  płodności i niepłodności małżeńskiej –

źródła, diagnostyka, terapia, profilaktyka

5 października 2013 r., Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zobacz szczegółowe informacje

Zarówno komentarze i pingi są obecnie zamknięte.