Zbiórka podpisów pod projektem ustawy o ochronie i opiece nad rodziną na Marszach dla Życia i Rodziny

Podczas Marszów dla Życia i Rodziny, które przejdą ulicami ponad 100 polskich miast,  będą zbierane podpisy pod projektem ustawy o ochronie i opiece nad rodziną. Powstanie tego projektu zapowiadano podczas Kongresu Polskiej Rodziny, który odbył się w kwietniu w Warszawie.

Projekt ten dotyczy nowego sposobu finansowania świadczeń rodzinnych. – W pierwszej kolejności chcemy oczyścić aktualną ustawę o świadczeniach rodzinnych z tego wszystkiego, co nie  jest adresowane bezpośrednio do rodziny, rozumianej zgodnie z treścią Konstytucji Rzeczypospolitej, dlatego ustawa zajmuje się wyłącznie świadczeniami, przysługującymi kobiecie i mężczyźnie, którzy zawarli związek małżeński – wyjaśnia Jacek Sapa, Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Jako pierwsze, autorzy projektu , chcą  wprowadzić świadczenie pod nazwą „Bon wychowawczy”, który matka będzie mogła pobierać przez pierwsze 24 miesiące po urodzeniu dziecka. To świadczenie miałoby wynosić sumę równą płacy minimalnej, czyli na dziś ok. 1600 zł.

Zdaniem autorów projektu, system ma być bardziej skuteczny i prosty, a świadczenia powszechnie dostępne. W ten sposób pomocą mają być objęte wszystkie matki, bez względu na stan i formę zatrudnienia – obecnie z pomocy finansowej mogą korzystać jedynie zatrudnione na umowę o pracę, czyli ok. 60 proc. wszystkich matek.

Świadczenie może być niższe, ale rozłożone na dłuższy okres. Jedynym warunkiem otrzymywania świadczenia jest to, by rodzice otrzymujący świadczenie byli w związku małżeńskim.

Podczas Marszów będą zbierane podpisy potrzebne do rejestracji Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

W Przemyślu, podczas marszu i pikniku, który odbędzie się 26 maja 2013r.,zbierane będą również podpisy pod inicjatywą „Jeden z nas” oraz „Stop aborcji eugenicznej”

Zarówno komentarze i pingi są obecnie zamknięte.