Pogrzeb Dzieci Utraconych

Pierwszy w Przemyślu pogrzeb Dzieci Utraconych – zmarłych przed urodzeniem w wyniku poronienia samoistnego i martwo urodzonych – odbył się zgodnie z planem 6 kwietnia 2013 roku, w pierwszą sobotę miesiąca, w przeddzień Święta Bożego Miłosierdzia. Uroczystej Eucharystii w kościele pod wezwaniem św. Józefa Sebastiana Biskupa przewodniczył ks. Jan Mazurek, wicedziekan dekanatu Przemyśl II. Homilię wygłosił ks. prałat Stanisław Czenczek. Po Mszy Świętej sprawowanej w intencji rodziców zmarłych dzieci, ciała przewieziono na Cmentarz Zasański, gdzie zostały złożone w specjalnie przygotowanej mogile. Tej części uroczystości przewodniczył ks. Marek Machała, wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej składa serdeczne podziękowania:

Dziękujemy Panu Bogu za dar istnienia tych dzieci, których życie tutaj na ziemi zabłysło jedynie na moment, lecz wiecznie trwa, jak ufamy, w pełnym świetle Miłości Boga. Dziękujemy także ludziom, których pełna zrozumienia postawa przyczyniła się do przeżycia dzisiejszej uroczystości:

 • Księdzu Janowi Mazurkowi za przewodniczenie Eucharystii, ks. prałatowi Stanisławowi Czenczkowi za wygłoszoną homilię wlewającą ukojenie w serca rodziców przeżywających stratę i mobilizującą wszystkich do zaangażowania się w budowanie szacunku do życia ludzkiego od momentu poczęcia. Kapłanom koncelebrującym Mszę Świętą: ks. prałatowi Zbigniewowi Suchemu – redaktorowi „Niedzieli Przemyskiej”, ks. prałatowi Tadeuszowi Białemu – archidiecezjalnemu duszpasterzowi młodzieży, ks. Ryszardowi Pelcowi – wikariuszowi parafii św. Józefa Sebastiana.
 • Szczególnie gorące podziękowanie składamy proboszczowi tej parafii a jednocześnie kapelanowi Szpitala Wojewódzkiego im. św. Ojca Pio, ks. Januszowi Klamutowi, za nieoceniony wysiłek włożony na każdym etapie przygotowania dzisiejszego pogrzebu.
 • Dziękujemy Prezydentowi Miasta Przemyśla panu Robertowi Chomie oraz urzędnikom Urzędu Miasta Przemyśla z panią naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Elżbietą Duplaga, za wszelką okazaną pomoc, zwłaszcza za sfinansowanie wykonania pomnika nagrobnego.
 • Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, na ręce panów Andrzeja Ziemniak, Zbigniewa Storka, Ryszrda Siniewicza, za bezpłatne wykonanie i przekazanie grobowca, posługę pracowników PGK podczas dzisiejszej Uroczystości oraz wszystkie pozostałe gesty ogromnie cennej pomocy.
 • Dyrekcji, pracownikom administracyjnym, lekarzom i pozostałemu personelowi Szpitala Wojewódzkiego im. św. Ojca Pio w Przemyślu, szczególnie panu dyrektorowi Januszowi Hamryszczakowi oraz doktorom Wiesławowi Dudzikowi i Kazimierzowi Pydzińskiemu z Zakładu Patomorfologii a także ordynatorowi Oddziału Ginekologiczno-Położniczego doktorowi Grzegorzowi Rabie, za pomoc w przystosowaniu i wdrożeniu procedury podkreślającej humanitarne traktowanie dzieci zmarłych przed urodzeniem oraz ich rodziców.
 • Państwu Beacie i Andrzejowi Guzikom z Krosna, za ich niezwykle cenny wkład w uwrażliwienie nas na los zmarłych dzieci, za wielki wysiłek włożony w przeprowadzenie wzorcowego, pierwszego na terenie Archidiecezji Przemyskiej, pogrzebu w Krośnie, za podzielenie się owocami własnej pracy i doświadczeń.
 • Państwu Agacie i Zenonowi Gerlachom z firmy Drewger w Jasienicy oraz Marianowi Ziębie za bezinteresowne wykonanie małych trumienek.
 • Panom Klaudiuszowi Nowakowi, rzeźbiarzowi, autorowi projektu pomnika Adamowi Szpunarowi, wykonawcy odlewu, Robertowi Wielgosowi z firmy Skala, wykonującej granitowy nagrobek.
 • Przedstawicielom mediów: Archidiecezjalnej Rozgłośni „Radio Fara” – za stałą troskę o kształtowanie postawy szacunku wobec ludzkiego życia od momentu poczęcia, ks. dyr. Krzysztofowi Rzepce oraz Siostrze Katarzynie za realizację dzisiejszej transmisji; redakcji „Niedzieli Przemyskiej” oraz pozostałym dziennikarzom, którzy starają się rzetelnie przedstawiać ideę dzisiejszej uroczystości.
 • Przedstawicielom różnych wspólnot religijnych i społecznych: Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, Poradnictwa Rodzinnego (Stowarzyszenia Miłość i Odpowiedzialność), Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Akcji Katolickiej oraz Prawicy Rzeczypospolitej.
 • Firmie Eurobus p. Fraków, za udostępnienie mikrobusu.
 • Panu organiście, kościelnemu, liturgicznej służbie ołtarze oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia dzisiejszej uroczystości.

Bóg zapłać za modlitwę i dar cierpienia składana w intencji poszanowania życia każdego człowieka. Dziękujemy także za ofiary złożone na tacę, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie granitowego nagrobka.

Archidiecezja Przemyska Wydział Duszpasterstwa Rodzin, ul. Ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl, PBS o/Przemyśl 76 8642 1155 2015 1506 1696 0001.

Zarówno komentarze i pingi są obecnie zamknięte.