Wybierzmy Parlamentarzystów Przyjaznych Życiu

Posłuchaj

Zobacz

Trwa kampania przyznawania certyfikatów Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie. Celem przyznawania certyfikatów jest wskazanie wyborcom kandydatów, którzy deklarują, że w ramach swojej misji publicznej będą służyli wartościom rodzinnym i dążyli do zagwarantowania maksymalnej ochrony prawnej życiu człowieka.

Przyznawanie certyfikatów ma pomóc wyborcom przekroczyć krąg jałowych sporów partyjnych i w swoich wyborach orientować się na osoby, które deklarują przywiązanie do najważniejszych wartości konstytuujących naszą cywilizację.
Będzie to istotna informacja dla organizacji z obszaru PRO-life i PRO-familia oraz ponad 600 tysięcy dorosłych Polaków, którzy złożyli swój podpis pod projektem ustawy w pełni chroniącej ludzkie życie, czyniąc z niego największą po 1989 r. inicjatywę obywatelską.

Nadawanie certyfikatów miało miejsce w Sejmie w dniach 15 i 16 września bieżącego roku. Otrzymało go około 100 posłów, reprezentujących różne partie polityczne. Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, głównym kryterium otrzymania Certyfikatu było głosowanie przeciwko odrzuceniu ustawy o ochronie dzieci nienarodzonych oraz złożenie deklaracji podjęcia w przyszłym parlamencie zdecydowanych działań na rzecz objęcia pełną ochroną życia ludzkiego oraz na rzecz wzmocnienia wartości rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny w wymiarze kulturowym, społecznym i materialnym.

Od tego momentu rozpoczynamy także nadawanie Certyfikatów kandydatom na posłów bądź senatorów, którzy nie zasiadali w ławach sejmowych w obecnej kadencji. Kązdy z nich będzie musiał podpisać poniższą deklarację:

Jako kandydat na Posła do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej uważam, że takie wartości jak ludzkie Życie i Rodzina zasługują na szczególną ochronę prawną i w związku z tym:

1. Deklaruję podjęcie w przyszłej kadencji parlamentu zdecydowanych działań na rzecz objęcia pełną ochroną Życia ludzkiego.
2. Deklaruję podjęcie w przyszłej kadencji parlamentu zdecydowanych działań na rzecz wzmocnienia wartości Rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny w wymiarze kulturowym, społecznym i materialnym.

Drugi etap kampanii certyfikacyjnej ma na celu poinformowanie społeczeństwa o kandydatach przyjaznych życiu i rodzinie. W tym celu przygotowaliśmy spoty: radiowy i internetowy, które wskazują gdzie można znaleźć listę takich kandydatów. Dążymy do tego, by jak największa część społeczeństwa została poinformowana o tym, który kandydat w przyszłości będzie bronił ważnych dla nich zasad.

Informacje o Kandydatach Przyjaznych Życiu i Rodzinie będą dystrybuowane na serwisach organizatorów, wśród ruchów i organizacji zaangażowanych w zbieranie podpisów pod ustawą chroniącą życie człowieka oraz za pomocą materiałów multimedialnych.

Lista posłów przyjaznych Życiu i Rodzinie

Zarówno komentarze i pingi są obecnie zamknięte.